Betekeniseconomie in vernieuwend onderwijs

Wij zien dat kinderen het vermogen hebben om te veranderen. Ook de systemen die de mens buitenspel zet, de maatschappij is teveel gevangen is in starre structuren en systemen.” 

Ilonka Waterloo, directeur KC Zuiderster, Signum Onderwijs.

Oktober 2021- Het Kindcentrum Zuiderster wil vanaf de start kinderen een gezond leven bieden, waarbij ze leren wat gezond eten is en dat ook aangeboden krijgen op school, namelijk in een nieuw te ontwikkelen kinderrestaurant.

Over Signum onderwijs

Signum is een onderwijsorganisatie die vanuit waarden-bewustzijn met eigenzinnig onderwijs wil bijdragen aan de ontwikkeling van zelfbewuste en initiatiefrijke kinderen. De kernwaarden ‘vertrouwen, verbinden en ondernemen’ staan centraal in denken en handelen.

De vraag die op het einde van de presentatie aan het netwerk werd gesteld, is de volgende: Welke bedrijven, organisaties en instanties willen als partner het kinderrestaurant mee opzetten in een vorm die werkbaar is op alle scholen, te beginnen in Den Bosch? Waardevolle tips werden gedeeld, waaronder deze:

  • Maak gebruik van instanties in de buurt zoals het (nieuwe) Zuiderschans van Van Neynsel. 
  • Begin bij de basis van de Pabo opleiding en probeer de betrokkenheid van ouders in de buurt te verhogen.