we verbinden duurzame doeners

Want samen kunnen we de Bossche leefomgeving schoner, groener en gezonder maken. Er liggen kansen en ontwikkelingen om het verschil te maken voor toekomstige generaties. Samen en ieder op zijn eigen manier.

Duurzaam ecosysteem

Ook al is Den Bosch soms een klein dorp, het blijkt dat er veel kennis, initiatieven en doelen niet bekend of gedeeld worden met elkaar. Daarom zijn Inspireren, Verbinden, Versnellen en Stimuleren onze kernwoorden en activiteiten.

Inspireren

We inspireren om te kijken naar een toekomst die gezond is, zowel in economisch opzicht als in leefomgeving. Wij organiseren momenten waarop duurzame doeners inspirerende praktijkcases tonen en laten zien dat het wél kan.

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan”.

Verbinden

Stimuleren

Deze club brengt mensen samen die nú willen werken aan de toekomst van de volgende generaties. Daarom organiseren we grote en kleine netwerkbijeenkomsten om connecties, deskundigheid en ervaringen te delen. Altijd op een locatie van een partner voor de zichtbaarheid.

We stimuleren de groei naar een duurzame toekomst door het leggen en aangaan van verbindingen. Het community-team denkt in kansen en stimuleert het netwerk om actie te ondernemen. Het Nature Building Project in Den Bosch is daar een voorbeeld van.

Versnellen

De Club van Duurzaam Doen gelooft dat in de route naar onze gezamenlijke toekomst vooral steun aan elkaar moeten geven. Daarom worden er helder verwoorde (hulp)vragen gesteld tijdens de bijeenkomsten.

Versnellen gebeurt door triple helix ‘mogelijk-makers’. Dit is een groep ondernemers en bestuurders uit het onderwijs en de overheid die samen de programmaraad vormen. Ze hebben de opdracht om belemmeringen weg te nemen.

Ook studenten kunnen helpen bij het versnellen. Vanuit studie-opdrachten, stageplekken en de maatschappelijke bijbaan zorgen zij voor kennis en extra inzet op duurzame projecten. De Club van Duurzaam Doen is hierin de centrale verbinder.

Bedrijven, organisaties, scholen, buurtinitiatieven en de gemeente ‘s-Hertogenbosch vormen samen een inclusief netwerk waar het draait om het teweegbrengen van duurzame veranderingen.

Een ander netwerk, een Club van Duurzaam Doen

Duurzame transitie van gedrag

We staan samen aan de lat voor de duurzame transitie. Die is niet van de gemeente. En ook niet van een stel fanatiekelingen. Die is van ons allemaal. Partner worden van het netwerk is dus partner worden in deze transitie. Samen verantwoordelijkheid voelen. En nemen! Voor je eigen verandering en voor die van de gemeente om je heen. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Dát organiseren we in het netwerk.

In de netwerkbijeenkomsten en inspiratiemiddagen komen thema’s als CO2 neutrale gemeente, circulaire economie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en de groei naar een groene en klimaatbestendig leefomgeving aan bod. Tips, adviezen, wet- en regelgeving om klimaatverandering tegen te gaan worden gedeeld tijdens de netwerkbijeenkomsten en inspiratiemiddagen.

“Wacht niet af. Verdeel een groots plan in kleine stappen en zet de eerste stap nu.” – Indira Gandhi

Wie vormen de Club van Duurzaam Doen?

Dat zijn mensen die nu willen werken aan de toekomst van de volgende generaties. Mensen in bedrijven, organisaties, instellingen, overheden, initiatieven en andere samenwerkingsverbanden in het Bosche ecosysteem.

Aangeslotenen van het netwerk leveren een bijdrage, een financiële of in een andere vorm. Want je hebt een stad nodig om een duurzaam netwerk te ontwikkelen. Ben je benieuwd wie zijn aangesloten?

Organisatie van de club

In de Club van Duurzaam Doen worden connecties, deskundigheid en ervaringen gedeeld. Dit gebeurt tijdens zowel tijdens netwerk- en inspiratiebijeenkomsten als in directe onderlinge contacten. De organisatie onderhoudt de contacten in de diverse werkvelden en verbindt partijen om initiatieven te versnellen en de duurzame impact te vergroten. Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden die duurzaam ondernemen krijgen het podium tijdens een netwerkevenement.

De organisatie van de Club van Duurzaam Doen is in handen van Stichting Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch. Het bestuur wordt gevormd door Heleen Herbert (voorzitter), Paul Peter Kruse (penningmeester) en Pim Ketelaars (secretaris).
De dagelijkse organisatie is in handen van het community-team dat bestaat uit Rob Bogaarts, Claire van Nunen en Jopie de Zeeuw.

Aansluiten bij club van duurzaam doen

Spreekt het je aan wat de Club van Duurzaam Doen doet? Sluit je dan aan bij dit netwerk. Want samen kunnen we onze leefomgeving schoner, groener en gezonder maken. Doe je mee?