we verbinden duurzame doeners

Want samen kunnen we de Bossche leefomgeving schoner, groener en gezonder maken. Er liggen kansen en ontwikkelingen om het verschil te maken voor toekomstige generaties. Samen en ieder op zijn eigen manier.

Een ander netwerk, een club van duurzaam doen

Ook al is Den Bosch soms een klein dorp, het blijkt dat er veel kennis, initiatieven en doelen niet bekend of gedeeld worden met elkaar. Daarom organiseren wij als netwerk de uitwisseling en de inspiratie van anderen. De Club van Duurzaam Doen is zelfs de plek waar nieuwe kansen zichtbaar worden en verrassende samenwerkingen ontstaan. Dat is goed voor de aangeslotenen én goed voor ‘s-Hertogenbosch.

Dit Bossche netwerk inspireert om te kijken naar een toekomst die gezond is, zowel in economisch opzicht als in leefomgeving. Want het doel is de groei naar een duurzame toekomst in ‘s-Hertogenbosch te versnellen. Dit gebeurt door het leggen en aangaan van verbindingen in het groeiende Bossche ecosysteem.

“Waarom moeilijk doen, als het samen kan”.

Wat doet deze club?

De Club van Duurzaam Doen legt verbindingen en brengt mensen samen die nu willen werken aan de toekomst van de volgende generaties. Daarom worden er speciale netwerkbijeenkomsten georganiseerd om connecties, deskundigheid en ervaringen te delen.

De club leert, groeit en ontwikkelt zich door duurzaam te doen. Dit gebeurt door een samenspel van pro-actief handelen, experimenteren, ervaringen en opgedane kennis te delen. Door de goede voorbeelden in de spotlight te zetten is de Club van Duurzaam Doen een lerend netwerk.

Een Bosch’ eco-systeem 

De Club van Duurzaam Doen laat graag zien hoe het wél kan. Wij geloven dat in de route naar onze gezamenlijke toekomst vooral steun aan elkaar moeten geven. En dat betekent niet dat alles meteen perfect gaat. Maar de luxe om niets te doen of weg te kijken is er niet meer. Aan de horizon staan de doelen van 2050 om samen te behalen.

Bedrijven, organisaties, scholen, buurtinitiatieven, gemeente, waterschap en andere publieke functies maken deel uit van dit Bossche eco-systeem. Al deze partijen vormen samen een inclusief netwerk waar het draait om welk duurzaam verschil je teweegbrengt. Samen streven we succesvol veranderen na.

“De wereld verandert door jouw voorbeeld, niet door jouw mening.” – Paulo Coehlo

Duurzame transitie van gedrag

We staan samen aan de lat voor de duurzame transitie. Die is niet van de gemeente. En ook niet van een stel fanatiekelingen. Die is van ons allemaal. Partner worden van het netwerk is dus partner worden in deze transitie. Samen verantwoordelijkheid voelen. En nemen! Voor je eigen verandering en voor die van de gemeente om je heen. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Dát organiseren we in het netwerk.

In de netwerkbijeenkomsten en inspiratiemiddagen komen thema’s als CO2 neutrale gemeente, circulaire economie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en de groei naar een groene en klimaatbestendig leefomgeving aan bod. Tips, adviezen, wet- en regelgeving om klimaatverandering tegen te gaan worden gedeeld tijdens de netwerkbijeenkomsten en inspiratiemiddagen.

“Wacht niet af. Verdeel een groots plan in kleine stappen en zet de eerste stap nu.” – Indira Gandhi

Wie vormen de Club van Duurzaam Doen?

Dat zijn mensen die nu willen werken aan de toekomst van de volgende generaties. Mensen in bedrijven, organisaties, instellingen, overheden, initiatieven en andere samenwerkingsverbanden in het Bosche ecosysteem.

Aangeslotenen van het netwerk leveren een bijdrage, een financiële of in een andere vorm. Want je hebt een stad nodig om een duurzaam netwerk te ontwikkelen. Ben je benieuwd wie zijn aangesloten?

Organisatie van de club

In de Club van Duurzaam Doen worden connecties, deskundigheid en ervaringen gedeeld. Dit gebeurt tijdens zowel tijdens netwerk- en inspiratiebijeenkomsten als in directe onderlinge contacten. De organisatie onderhoudt de contacten in de diverse werkvelden en verbindt partijen om initiatieven te versnellen en de duurzame impact te vergroten. Nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden die duurzaam ondernemen krijgen het podium tijdens een netwerkevenement.

De organisatie van de Club van Duurzaam Doen is in handen van Stichting Netwerk Duurzaam ’s-Hertogenbosch. Het bestuur wordt gevormd door Heleen Herbert (voorzitter), Paul Peter Kruse (penningmeester) en Rob Bogaarts (secretaris). In de dagelijkse organisatie spelen Pim Ketelaars en Claire van Nunen een verbindende rol. Zij worden bijgestaan door een stagiaire van Avans Hogeschool. 

Aansluiten bij club van duurzaam doen

Spreekt het je aan wat de Club van Duurzaam Doen doet? Sluit je dan aan bij dit netwerk. Want samen kunnen we onze leefomgeving schoner, groener en gezonder maken. Doe je mee?