word partner van de club

Als partner van de Club van Duurzaam Doen ben je onderdeel van de verandering om een duurzame toekomst in ‘s-Hertogenbosch te versnellen. We vormen een inclusief netwerk omdat samen werken, kennis en ervaringen uitwisselen centraal staan. 

Een ander netwerk, een club van duurzaam doen

Er wordt al veel gedaan op het vlak van duurzaam ondernemen, alleen missen er schakels om dat van elkaar te weten. Daarom is de Club van Duurzaam Doen er. Want al is Den Bosch soms een klein dorp, het blijkt dat er veel kennis, initiatieven en doelen niet bekend of gedeeld worden met elkaar. 

Wat doet deze club?

Als netwerk organiseren wij de uitwisseling en de inspiratie van anderen. De Club van Duurzaam Doen is zelfs de plek waar nieuwe kansen zichtbaar worden en verrassende samenwerkingen ontstaan. Dat is goed voor de aangeslotenen én goed voor ‘s-Hertogenbosch.

Wat levert een partnership op?

Concreet ontvang je kennis, inspiratie en netwerk om aan je eigen duurzame missie te werken. Het kan zijn dat die opdracht om te verduurzamen nog in de kinderschoenen staat. Of dat je samen met je collega’s hét voorbeeld hebt ontwikkeld dat iedereen moet leren kennen.

Wat zijn de voordelen van partnership?

Als partner wordt je als eerste uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomsten en sta je dichtbij de Club van Duurzaam Doen. Door deze nauwe verbinding sta je snel in contact met andere duurzame doeners die je nog niet in jouw netwerk had. Dat is het voordeel van een inclusief netwerk. Verder wordt jouw logo vermeld op de pagina en zijn er meer kansen om zichtbaar te zijn in het netwerk. 

“Het geheim van de verandering is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het realiseren van het nieuwe.”

Socrates

Tarieven binnen een inclusief netwerk

Sommigen zijn er van overtuigd dat je eerst moet brengen voordat je kunt komen halen. Zo streng is deze club niet. Volgens het principe van wederkerigheid verwachten we wel iets van je. En dat is afhankelijk van je rol en positie in de maatschappij. 
Wat zijn de tarieven van partnership?

Het jaarlijks tarief om als partner aan te sluiten is gebaseerd op de omvang van een bedrijf of organisatie. Omdat deze club een inclusief netwerk is zijn de tarieven gedifferentieerd voor verschillende doelgroepen. Zoals voor bedrijven, organisaties en samenwerkingen zoals fieldlabs, innovatieprojecten en buurt- en bewonersinitiatieven. 

Bedrijven en organisaties


Aan bedrijven en organisaties wordt een jaarlijkse financiële bijdrage gevraagd. De hoogte ervan is gekoppeld aan de grootte van het bedrijf of organisatie. Naast deze bijdrage verwachten we natuurlijk dat je aanwezig bent en actief deelneemt in het netwerk. Maar dat is overbodig om te noemen als jij ervoor kiest om onderdeel te zijn van de verandering om een duurzame toekomst in ‘s-Hertogenbosch te versnellen. Uiteraard zijn bedrijfslocaties ook een welkom aanbod als locatie van een netwerkbijeenkomst of inspiratiemiddag.

Onderwijsorganisaties

De jeugd is de toekomst van morgen en zij moeten onderdeel uitmaken van dit netwerk. Zij gaan onze wereld nog een stuk verder brengen. Dat is de reden waarom onderwijsorganisaties zijn vrijgesteld van een financiële bijdrage. Het ligt natuurlijk in het dna van een onderwijsorganisatie om kennis te leveren. Daarom vinden wij het logisch dat tijdens netwerkbijeenkomsten en inspiratiemiddagen de kennis over diverse thema’s binnen (klimaat)verandering en duurzaamheid wordt gedeeld. We verwachten van onderwijsorganisaties dat ze helpen in het organiseren van een netwerkbijeenkomst. Dat kan door inzet van studenten, beschikbaar stellen van locatie en actief communiceren over de Club van Duurzaam Doen.

Samenwerkingsverbanden

Mensen die in een groep samenwerken binnen een fieldlab, innovatieproject, buurt- of bewonersinitiatief hoeven geen geldelijke bijdrage te leveren. Deze meeste initiatieven staan bekend als pioniers. Gedreven mensen die met weinig middelen en veel energie de bestaande systemen willen doorbreken om vernieuwende duurzame ambities te verwezenlijken.

Daarom geldt ook voor deze initiatieven dat ze geen geldelijke bijdrage hoeven te leveren. We verwachten wel dat opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld, zodat anderen er van kunnen leren. Uiteraard zijn buurt- en bewoners initiatieven ook een welkom aanbod als locatie van een inspiratiemiddag.

Aanmelden als partner

Wil je weten wat jouw bijdrage is om mee te doen? Klik op onderstaande button en vul het aanvraagformulier in.

Vragen of persoonlijk contact

Staat jouw vraag er niet tussen? Schroom dan niet om contact op te nemen. Het kan ook zijn dat je eerst iemand van de organisatie persoonlijk wilt spreken. Ook dat kan, geen punt.