Bossche bedrijven in energietransitie

Als je wil kan het, al het grootse is ooit klein begonnen. Deze planeet en de zeespiegel gaan niet wachten op jullie. Als we niet willen gebeurt het ook niet.

Chris Goemans, keynote spreker ‘Bossche Bedrijven in Energietransitie’

We waren te gast bij het voormalig innovatielab van Enexis, LAB.073

In samenwerking met VNO-NCW Brabant-Zeeland organiseerden we dit ondernemersevenement.

april 2022 – Tijdens de ondernemersbijeenkomst ‘Bossche Bedrijven in Energietransitie’ werd de actuele harde waarheid gedeeld én werden er ook inspirerende voorbeelden getoond naast de prognose die Chris Goemans deelde. Het werkte activerend want er stonden mensen op uit het publiek en spoorden aan om samen en in de keten aan de slag te gaan. 

In dit bericht blikken we terug met foto’s, formuleren we belangrijkste uitkomsten en delen we een tip om zelf aan de slag te gaan met energiebesparing.

Het resultaat van de bijeenkomst

Alleen bij elkaar komen is niet het doel geweest. Naast de kennis over de energietransitie die werd gedeeld door Chris Goemans is de bijeenkomst een middel om van elkaar te horen waar we kunnen versterken, versnellen en samenwerkingen aan kunnen gaan. Ook de andere sprekers zoals Mike van der Geld en Jody van der Griendt en de tafelgasten Johan van Krieken en Joost Broeders kwamen op deze belangrijkste actiepunten uit:

  • Kom in actie; vroeg of laat zul je moeten. Wacht je af of …?
  • Innovaties zijn noodzakelijk om anders te kijken naar de problemen. Oplossingskracht is nodig. 
  • De overheid gaat meer eisen stellen aan wat je mag vervuilen en verbruiken aan energie, dus blijf up-to-date over de regelgeving zodat je er nog op kunt anticiperen. 
  • Houd CO2 belasting en EU-Taxonomy in de gaten, vroeg of laat gelden die voor iedereen.
  • Het kan niet meer alleen. Want de expertise is te complex. En de regelgeving dwingt je om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw hele keten (van leverancier t/m klant).
  • Doe het dus samen! Ga op zoek naar de samenwerking en desnoods maak een start met een team, 2 is ook een team.
  • Ga met eigen succes op zak naar partners in je keten, realiseer samen concrete doelen en betrek de hele keten, ook klanten, op jouw manier.

Wil je aan de gang en kies je voor actie? Meld je dan bij ons, want wij hebben zicht op welke vragen en welk aanbod er liggen in de Club van Duurzaam Doen, het netwerk van duurzaam ‘s-Hertogenbosch!

Foto: Sandra Peerenboom

Wist je dat je bij onze partner het
Klimaatplein.com kosteloos de CO2-voetafdruk van je eigen organisatie kan berekenen? Een goed startpunt om (verder) te gaan reduceren. 

In de keten samenwerken voor talent 

Er kwamen twee concrete oproepen uit de zaal die anderen uitnodigden om samen en in de keten aan de slag te gaan. Het waren Cassandra Vugts van SPARK Makers Zone en Dominique Majoor van KW1C. We delen ze graag met je, want wie weet ben je geïnteresseerd en kun je vanuit jouw bedrijf een bijdrage leveren.

Cassandra Vugts nodigde bedrijven uit om onderdeel te zijn van het Traject Technische Oriëntatie. Er kan er een speciaal worden georganiseerd op het vlak van duurzaamheid en energietransitie. Bij SPARK Makers Zone werken bedrijven en instellingen samen om het personeelstekort op een nieuwe manier op te lossen door mensen de technische en digitale skills van de toekomst te leren.

Dominique Majoor deelde dat studenten staan klaar om een rol te spelen in de vraagstukken van deze energietransitie. Bijvoorbeeld door samen met een bedrijf haar gehele keten CO2 neutraal te krijgen, van leverancier tot en met de klant. Een verantwoordelijkheid die straks opgelegd gaat worden en waar studenten nu, vanuit hun onafhankelijke rol, geweldig in kunnen onderzoeken en testen.

Wil je meer info over samenwerken in de keten ten behoeve van talentontwikkeling? Mail dan naar info@clubvanduurzaamdoen.nl