Het Bossche Duurzaamheids-akkoord

januari 2022 – Serge van den Berg en Örjan Game (Brabant Wonen) presenteerden het Duurzaamheidsakkoord en gaven aan waar het anno 2022 staat. Een van de aspecten die daaraan bijdraagt is het verhelpen van de problemen van energiearmoede. 

Er zijn huurders in die in armoede leven en hun energierekening niet kunnen betalen. Met de stijgende gasprijs is dit probleem groter geworden. Er ontstaan schulden bij gezinnen in armoede omdat de rekeningen maar blijven oplopen. Het is van belang dat ze energiebewust worden, geholpen worden om energie te besparen en (leren) omgaan met energieverbruik met als doel de energierekening naar beneden te brengen. Dat zal hun zelfredzaamheid vergroten en het draagt bij aan de ambitie van het Duurzaamheidsakkoord. 

Maar wonen de mensen die geholpen kunnen worden? De energiearmoede is zogezegd een verborgen leed. Hoe komen de mensen in beeld die hulp nodig hebben op de radar? Ideeën en tips werden gedeeld, we lichten er twee uit:

  1. Neem contact op met Stichting Schoolgeld, misschien kennen zij energiearmoede gezinnen. Tip van Rob de Vrind (KW1C)
  2. Ga kijken bij de brandweer waar vrijwillige brandweermensen de drijvende kracht zijn achter het bestaan van de brandweer; zij staan midden in de samenleving. Tip van Rosemarijn Loggers (Veiligheidsregio Brabant Noord).

Serge en Örjan hebben tijdens en na de presentatie diverse tips en antwoorden ontvangen voor deze vraag, maar ook zeker voor andere onderwerpen die binnen het akkoord vallen. Een verhaal dat nog een vervolg krijgt! 

Over het Duurzaamheidsakkoord
Dit akkoord is gesloten tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Brabant Wonen, Woonstichting Joost, Mooiland, Zayaz woningcorporatie en het Stedelijke Huurdersplatform (SHP) en heeft de ambitie om in 2050 een CO2 neutraal Den Bosch te realiseren.