Lectoraat Smart Energy

“De techniek is al ontwikkeld. We moeten het veel meer zoeken in sociale acceptatie van deze opgave.”

Jack Doomernik, lector Smart Energy bij Avans Hogeschool.

oktober 2021 – Wat is er nodig om de energietransitie in wijken en op bedrijventerreinen te versnellen? Zo luidde de centrale vraag van Jack Doomernik, lector Smart Energy Avans Hogeschool tijdens de netwerkbijeenkomst.

De aanwezigen kregen een college van Jack Doomernik die uitlegde waarom Avans aan de energietransitie werkt. Als hogeschool willen ze nieuwe kennis ontwikkelen en toepassen voor overheden, bedrijven en burgers. Ze willen kundige professionals opleiden die impact kunnen maken en ze willen invulling geven aan de Human Capital Agenda van de Topsector Energie. 

Na de presentatie deelden de aanwezigen hun tips en ideeën om te versnellen naar aanleiding van de ‘best question’ van de lector Smart Energy.

  • ‘Ga minder praten en meer doen. Een actie waarbij Avans studenten zouden kunnen ondersteunen.’
  • ‘Maak inzichtelijk hoe je 40% energie hebt weten te besparen en deel het alsjeblieft bij bedrijven.’
  • ‘Wat kunnen we leren van de huidige buurtinitiatieven van de proeftuinen? Bundel deze info, leer en deel.’