Programmaraad: Stuwkracht voor duurzame ambities

Om de ambities van de partners beter te vertalen naar het programma, is er in 2023 een Programmaraad geïnstalleerd. Deze Programmaraad is verantwoordelijk voor de inhoudelijke regie van het jaarprogramma.

De leden van de Programmaraad fungeren ook als ‘mogelijkmakers’. Zij hebben het netwerk en de autoriteit om zaken die vastlopen, weer vlot te trekken, op basis van energie, overzicht en logica, in plaats van hiërarchie. Momenteel hebben de volgende partners zitting: Young Changemakers, KW1C, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Rabobank, Heijmans en BrabantWonen.

De Programmaraad komt twee keer per jaar bij elkaar: in het voorjaar om het vorige jaar te evalueren en richting te geven aan het volgende jaar, en in het najaar om de voortgang te bespreken en het programma voor het komende jaar definitief te maken.

Deelname aan de Programmaraad is voor twee jaar, waarna een opvolger wordt aangewezen. Op deze manier wordt er steeds nieuwe energie en nieuwe zienswijzen toegevoegd. De voorzitter van de Programmaraad is één van de bestuursleden van de Club van Duurzaam Doen.