doel stichting netwerk duurzaam ‘s-Hertogenbosch

“Het behalen van de duurzame doelstellingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch om uiteindelijk duurzaamheid te verweven in alles wat men doet en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.”

Door het zijn van verbinder en aanjager van duurzame initiatieven en mede initiator van(ontbrekende) duurzame initiatieven met de focus op doen, tracht de stichting haar doel te verwezenlijken.

SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL ANBI status

Personen die hart hebben voor een duurzame samenleving en een financiële donatie willen doen is Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch een betrouwbare investering. De stichting is een officiële ANBI erkende instelling (in aanvraag) met concrete en toetsbare doelen. Steun aan onze organisatie kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn.

Algemene informatie

  • Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch
  • RSIN nummer: 863295290
  • Postadres: Uilenburgstraatje 8, 5211ED ‘s-Hertogenbosch
  • Mailadres: info[at]clubvanduurzaamdoen.nl

Het bestuur van Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch wordt gevormd door Heleen Herbert (voorzitter), Paul Peter Kruse (penningmeester) en Pim Ketelaars (secretaris). Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding.

Vragen over donatie?

Neem contact op met Rob Bogaarts via het contactformulier. Of lees informatie op de site van de Belastingdienst en bereken je voordeel.