Vacature bestuursleden

Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch zoekt nieuwe bestuursleden voor uitbreiding van het bestuur om vervolgens een nieuwe voorzitter te benoemen. 

De stichting treedt naar buiten onder de naam ‘De Club van Duurzaam Doen’. De Club is een collectief van diverse organisaties, zoals bedrijven, onderwijsinstellingen, buurtinitiatieven en overheden, die samenwerken aan duurzame veranderingen in de stad. Het doel is om gezamenlijk te werken aan een duurzamere leefomgeving in Den Bosch. De gemeente ‘s-Hertogenbosch is een belangrijke partner van de stichting.

Over de club

De Club van Duurzaam Doen creëert een netwerk dat duurzame initiatieven in Den Bosch met elkaar verbindt. Door kennis en ervaringen uit te wisselen tussen koplopers uit verschillende sectoren, wil de club de duurzaamheidstransitie in de gemeente versnellen. Het netwerk fungeert als een platform om best practices te delen en van elkaar te leren. Door krachten te bundelen rond concrete duurzaamheidsvraagstukken en succesvolle voorbeelden zichtbaar te maken, hoopt de club anderen te motiveren ook duurzaam in actie te komen.

Vacatures

Stichting Netwerk Duurzaam ‘s-Hertogenbosch is op zoek naar nieuwe bestuursleden om bij te dragen aan de volgende groeifase. Het huidige bestuur, bestaande uit drie personen, houdt toezicht op de strategie, het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting.

We zoeken bestuursleden die in het vierde kwartaal van 2024 kunnen starten. Het bestuur is sterk betrokken bij de Club van Duurzaam Doen en bewaakt de missie en meerjarenstrategie. Bestuursleden dragen bij met hun kennis, ervaring, denkkracht en netwerk.

Het bestuur als geheel beschikt idealiter over bestuurlijke of toezichthoudende ervaring, kennis over duurzaamheid en een groene leefomgeving, inzicht in relevante beleidsterreinen en ontwikkelingen, en een netwerk voor groei, fondsenwerving en strategische partnerschappen. Samen vormt het bestuur een afspiegeling van de doelgroep en gemeenschap van de stad.

Individuele bestuursleden hebben een verbondenheid met en zijn werkzaam in ‘s-Hertogenbosch. Ze hebben een warm hart voor verduurzaming van de stad en willen daar zelf aan bijdragen. Ze zijn verbindend, hebben gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en bewegen zich gemakkelijk in het bestuurlijke netwerk. Als opdrachtgever van de kartrekker/programmamanager nemen ze verantwoordelijkheid voor het uitvoeringsprogramma.

Bestuursleden zijn voldoende beschikbaar en kunnen gemiddeld maandelijks 1 dagdeel besteden. Ze hebben de intentie om enkele keren per jaar bijeenkomsten van de Club van Duurzaam Doen bij te wonen. Integriteit, optimisme en de wil om bij te dragen aan een groene, duurzame stad zijn essentieel. Als het moeilijk is om vanuit je huidige functie officieel toe te treden tot het bestuur, moedigen we je toch aan om contact met ons op te nemen en te reageren op deze vacature.

Praktisch en reageren

Het bestuur vergadert 1 keer per kwartaal, meestal in de avond en is ook aanwezig bij de programmaraad die 2 keer per jaar is. De functie is onbezoldigd. 
De reactietermijn is tot vrijdag 6 September 2024.

Wil jij direct in het bestuur stappen en bijdragen aan het verduurzamen van de stad? Of wil je graag meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Rob Bogaarts, via rob@clubvanduurzaamdoen.nl of 06-53 96 11 68. We hopen voor begin september van je te horen. Meer informatie over de organisatie en onze projecten kun je ook vinden op clubduurzaamdoen.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld