Zero Emissie Stadslogistiek

“De bevoorrading is daarbij slim: bevoorradingsstromen zijn optimaal gebundeld zodat onze bezoekers, bewoners en andere binnenstad partijen zo min mogelijk hinder ervaren van vrachtwagens en bestelbussen in de openbare ruimte.”

Dimitri Pouwels, Adviseur Duurzame Mobiliteit

oktober 2021 – Net als andere (grote) steden werkt de gemeente ‘s-Hertogenbosch toe naar een emissie-vrije binnenstad. “Welke manieren zien jullie om het bereik van de Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek te vergroten?” Deze vraag stelde Dimitri Pouwels, Adviseur Duurzame Mobiliteit, aan het Bossche netwerk.

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)

Voordat deze vraag werd gesteld kreeg het netwerk een presentatie over het onderwerp Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Het is een aanpak van het toenemende goederen- en diensten vervoer binnen steden om deze efficiënter en duurzamer te maken.

ZES richt zich op minder CO2-uitstoot door minder vervoersbewegingen en de inzet van zero-emissie voertuigen. Zero-emissie stadslogistiek zorgt dat de groeiende economische activiteit niet ten koste gaat van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in steden.

De binnenstad van de gemeente ‘s-Hertogenbosch kent een schone en slimme bevoorrading. Dat betekent zero-emissie bevoorrading, zonder uitstoot en minimale geluidsoverlast.

ʼs-Hertogenbosch gaat voor een leefbare gemeente waarin alle vervoer slim, schoon en veilig is. Schone en slimme bevoorrading van onze binnenstad is hierbij een belangrijk thema. Er wordt samen gewerkt met verschillende partijen en stakeholders op het gebied van bevoorrading. De gezamenlijke ambitie en de daarbij behorende acties zijn vastgelegd in de “Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek.  

Bossche Green Deal

Momenteel zijn er 30 partijen die de Bossche Green Deal: Zero Emissie Stadslogistiek ondertekenen. Daarvan zijn veel ‘usual suspects’, de partijen die goed bezig zijn. Maar hoe kan de gemeente overige partijen bereiken? Om ze te informeren en vervolgens te activeren om aan de slag te gaan met ZES.

Er werd volop meegedacht en de ideeën om te versnellen waren onder andere:

  • ‘Zorg ervoor dat dit binnen de gemeente meer wordt gedeeld.’
  • ‘Verhuur bakfietsen aan de rand van de stad voor zzp’ers.’
  • ‘Maak de data over luchtverontreiniging zichtbaar voor bewoners.’

Verder werden er waardevolle tips gedeeld:

  • Stimuleer de samenwerking tussen kleine en grote bedrijven.
  • Neem contact op met belangenorganisatie of vereniging van boekhouders en geef daar een presentatie over mogelijkheden verduurzamen wagenpark. Zij kennen de ondernemers en hebben zicht op wanneer een ondernemer een nieuwe auto’s wilt of beste kan aanschaffen.
  • Maak een krachtenveld-analyse met collega’s van ander afdeling zoals economie.

Routekaart naar 2025

In het begin van 2021 is het besluit genomen om een zero-emissiezone in te voeren per maart 2025. In de tussentijd gaat de gemeente ‘s-Hertogenbosch de duurzame logistiek volop stimuleren. Wil je meer weten over de ZES?