Ontdek de Buurtmoestuin in Oost

Midden in het bruisende Den Bosch ligt een verborgen juweeltje: de Graafse Akker. Deze gemeenschappelijke akker, gelegen naast Boschgaard, biedt buurtbewoners de kans om hun ideeën op het gebied van groenteteelt, samenzijn en bewustwording te verwezenlijken.

Ingeklemd tussen winkelcentra en woonblokken, vormt deze 1 hectare grote oase van groen een unieke plek in de wijk. Hier kunnen mensen even onthaasten van het stedelijke leven en genieten van de natuur. Iedereen is welkom om ideeën aan te dragen en de Akker mooier, levendiger en fijner te maken voor de hele buurt.

Van verwilderde akker naar buurtmoestuin

De Graafse Akker was een verwilderd groen gebied tussen huizenblokken en een parkeerterrein. Het terrein was sinds 2012 eigendom van ontwikkelaar AM. In 2021 heeft woningcorporatie Zayaz het terrein aangekocht om het te verbinden met de ontwikkeling van de wooncoöperatie Boschgaard. Stichting Transfarmers, waarin de initiatiefnemers van Boschgaard actief zijn, zet zich in voor stadslandbouw en buurtmoestuinen in Den Bosch.

In september 2021 kreeg Zayaz de kans om De Graafse Akker te kopen en zo dit unieke groene gebied met sociale functie voor de buurt te behouden. Hiervoor moest 255.000 euro worden opgebracht. Via een crowdfundingcampagne werd uiteindelijk 100.000 euro door meer dan 1000 mensen gedoneerd.

In juli 2022 heeft Transfarmers het openlucht buurthuis De Graafse Akker kunnen aankopen, zodat dit groene en sociale gebied voor altijd behouden blijft.

Stichting Transfarmers

De Graafse Akker is een project van de Stichting Transfarmers, die zich inzet voor stadslandbouw en buurtmoestuinen in Den Bosch en omgeving. Samen met enthousiaste vrijwilligers, of ‘makkers’, werken zij aan het behoud en de ontwikkeling van het buurtgroen. Het doel is om de zelfredzaamheid in de wijk te vergroten en de maakbaarheid van de eigen omgeving terug te geven aan de burger.

Door samen te werken aan het onderhoud en de inrichting van de Akker, leren buurtbewoners van elkaar en ontstaan er nieuwe verbindingen. De Graafse Akker draagt zo bij aan de sociale structuur, duurzaamheid, bewustwording, educatie en een gezondere leefstijl in de wijk.

Naast de Akker ligt ook Boschgaard, een nieuw woonproject dat op 1 juni 2024 haar deuren opent. Hiermee wordt de Graafse Akker onderdeel van een groter geheel, waar wonen, groen en gemeenschap samenkomen.

Ontdek de Graafse Akker: Midden in de stad, een plek voor natuur, ontmoeting en educatie

De Graafse Akker is meer dan zomaar een stuk grond. Het is een levend voorbeeld van wat kan worden bereikt wanneer een gemeenschap samenwerkt aan een groenere, socialere en duurzamere buurt. Een openlucht buurthuis waar diversiteit en creativiteit bloeien, en waar jong en oud samen werken aan een betere toekomst.

Wil je meer weten?

Kijk dan onderstaande video (voordat ze de grond hadden gekocht) en bezoek de website van Stichting Transfarmers: transfarmers.nl

De Groene Bourgondier

Stichting Transfarmers is partner van het stadsproject in 2024: de Groene Bourgondiër. Op woensdag 22 mei 2024 planten we het eerste zaadje van dit grootse avontuur in de vruchtbare grond van De Graafse Akker in ‘s-Hertogenbosch. Een netwerksessie die de kick-off markeert van een stadsproject dat zijn weerga niet kent.

Tijdens deze bijeenkomsten gaan we verkennen, proeven en ontdekken. We bespreken wat er al goed gaat in ‘s-Hertogenbosch en waar kansen liggen voor verbetering. Door te luisteren naar elkaars ervaringen en ideeën, kunnen we samen tot nieuwe inzichten komen.

Volg de ontwikkelingen van De Groene Bourgondiër op onze speciale pagina en ontdek welke partijen al actief betrokken zijn. Samen zetten we ‘s-Hertogenbosch op de kaart als dé stad van de voedseltransitie.