Pionieren met compostboard

Rik Makes-Maarsen is een ontwerper en grondlegger van een biobased bouwmateriaal: compostboard. In dit interview vertelt hij over zijn visie, de drijfveren achter zijn innovatie en de toekomstperspectieven van dit biobased materiaal. De aanleiding is het project ‘De Groene Bourgondiër’ waarbij de tafelbladen van compostboard zijn.

Van passie tot innovatie

Rik Makes-Maarsen is een gedreven ontwerper die ervan houdt om te creëren met het doel om te verbeteren. Voordat hij aan een nieuw project begint, doet hij grondig onderzoek. “Dat stelt mij in staat om beslissingen te nemen waarbij ik de kennis van experts, zoals wetenschappers, bewoners en biologen, kan combineren,” legt hij uit.

Kun je meer vertellen over het materiaal?

Compostboard is een plaatmateriaal dat geschikt is voor diverse toepassingen in het interieur, zoals scheidingswanden, pantry’s en balies. Het materiaal wordt gemaakt van landbouwreststromen zoals vezels uit hennep, vlas, paprikaplanten of lisdodde. “Deze vezels die normaliter onbenut blijven, kunnen nu worden gebruikt om prachtige, composteerbare platen te maken,” aldus Makes-Maarsen.

Een aantal voordelen van compostboard opgesomd:
– Houdt CO2 vast, wat gunstig is voor de levenscyclusanalyse.
– Vermindert de hoeveelheid afval dat wordt verbrand.
– Zet de boer centraal in de productie van voedsel en vezel.
– Voorkomt verschraling van landbouwgrond door ‘afval’ als voeding te gebruiken.
– Is een circulair materiaal dat schadeloos kan worden geproduceerd zolang er voedsel wordt geteeld.
– Zorgt voor een ademend interieur met constante luchtvochtigheid.
-Is een schoon materiaal zonder giftige dampen tijdens gebruik of verwerking.

Ontworpen voor de kringloop

Compostboard is ontworpen met de eindgebruiker in gedachten: de worm en de bacteriën in de akker of tuin. “Wanneer een interieur wordt vernieuwd, kan compostboard worden gerecycled en teruggegeven aan de bodem, waar het voedsel en nieuwe vezels oplevert,” legt Makes-Maarsen uit. “Hiermee sluiten we de kringloop en dragen we bij aan een gezonde bodem en een duurzame toekomst.”

Passend bij De Groene Bourgondiër

Volgens Makes-Maarsen past het compostboard perfect bij de Groene Bourgondiër, die op zoek is naar duurzamere oplossingen gericht op voedsel. “De combinatie van voedselteelt en reststromen is een van de vele oplossingen voor een gezonde toekomst. Compostboard voedt de gewassen weer aan het einde van zijn leven, waarmee het de volledige cyclus omarmt.”

Toekomstperspectief

Makes-Maarsen ziet een veelbelovende toekomst voor compostboard. “Zolang de mens eet, zullen er gewassen worden geteeld en zullen er restvezel beschikbaar zijn. Dit stelt ons in staat om de bossen meer met rust te laten en onze ecologische voetafdruk te verbeteren.” Hij benadrukt dat er miljoenen platen kunnen worden geproduceerd met de vezels die nu worden verbrand of gestort, in plaats van bossen te gebruiken voor spaanplaat.

Stadsproject 'Nature Building Project' dat in 2022 door 's-Hertogenbosch reisde.

Nature Building Kit

Het biobased materiaal is ook in de Nature Buillding Kit van Biobased Creations opgenomen. In 2022 heeft de Club van Duurzaam Doen een stadsproject georganiseerd waarbij de kit een week lang door de stad reisde. Mede daardoor heeft SPARK Campus gekozen om de kit voor een paar jaar in huis te halen voor kennisoverdracht van biobased materialen. De kit bestaat uit houten frames waar duurzame bouwmaterialen geklikt worden. Deze materialen vormen de wanden, vloeren en daken van het gebouw.

Met zijn innovatieve compostboard biedt Rik Makes-Maarsen een duurzame oplossing voor de bouw- en interieurbranche. Door de kringloop te sluiten en reststromen te benutten, draagt hij bij aan een gezondere toekomst voor mens en milieu.

Meer weten?

Ga voor meer informatie (en een sample) naar www.compostboard.bio of mail met Rik via info[at]compostboard.bio