Waarom de Groene Bourgondiër?

Ons huidige voedselsysteem staat voor grote uitdagingen. Het is tijd voor verandering, voor een transitie naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem. En waar kun je beter beginnen dan in de bourgondische stad ‘s-Hertogenbosch? We zien eten als een krachtig middel voor verbinding en willen dit inzetten om de voedseltransitie te versnellen.

verschillende invalshoeken

Met het stadsproject De Groene Bourgondiër willen we een beweging op gang brengen. Door diverse partijen samen te brengen aan de gesprekstafel, kunnen we vanuit verschillende invalshoeken naar oplossingen zoeken. We geloven dat de uitdagingen van ons voedselsysteem de hele stad raken en dat we samen sterker staan.

Lokaal, Plantaardig, Seizoensgebonden en Gezond

Bij De Groene Bourgondiër richten we ons op vier pijlers: lokaal, plantaardig, seizoensgebonden en gezond eten. Dit zijn voor ons de sleutelingrediënten voor een toekomstbestendig voedselsysteem.

Door te kiezen voor lokale producten, ondersteunen we de regionale economie en verkleinen we de voedselkilometers. Plantaardig eten is niet alleen goed voor onze gezondheid, maar ook voor het milieu en dierenwelzijn. Met seizoensgebonden producten sluiten we aan bij de natuurlijke cyclus. En natuurlijk staat gezond eten centraal, want we willen allemaal vitaal en energiek door het leven gaan.

Een Regeneratieve Houding

Bij De Groene Bourgondiër benaderen we de voedseltransitie vanuit een regeneratieve houding. Dit betekent dat we niet alleen problemen willen oplossen, maar ook actief bijdragen aan het herstel van sociale en ecologische systemen.

Concreet betekent dit dat we verder kijken dan symptoombestrijding. We zoeken naar manieren om de onderliggende oorzaken van problemen aan te pakken en positieve verandering teweeg te brengen. Denk aan het herstellen van biodiversiteit, het versterken van gemeenschapszin en het creëren van eerlijke ketens.

Met deze regeneratieve blik willen we de voedseltransitie in ‘s-Hertogenbosch versnellen. We geloven dat we met elkaar het verschil kunnen maken en samen kunnen bouwen aan een veerkrachtige stad.

Meer informatie

Volg de ontwikkelingen van De Groene Bourgondiër en ontdek welke partijen al actief betrokken zijn.